close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM POLSKIM

 • O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje konsul. Czynność nie podlega opłacie.

   

  W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa).

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego. Dotyczy to również małoletnich urodzonych i zamieszkujących za granicą.

   

  Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym  organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: