close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • REJESTRACJA W POLSCE AKTU STANU CYWILNEGO

 • Uzyskanie polskich dokumentów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) jest warunkiem koniecznym do przyjęcia wniosku o wydanie paszportu, wniosku o nadanie nr PESEL, wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przeprowadzenia we własnym zakresie np. spraw prawnych (np. rozwodowych, spadkowych).

  Polski akt urodzenia lub małżeństwa można uzyskać na 3 sposoby.

  1. Kontaktując się bezpośrednio z dowolnym Urzędem Stanu Cywilnego w Polsce.

  2. Poprzez pełnomocnika mieszkającego w Polsce.

  3. Za pośrednictwem Ambasady RP w Addis Abebie.

  Osoby zainteresowane uzyskaniem polskiego aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Ambasady  powinny złożyć następujące dokumenty:

  I. Rejestracja w Polsce aktu małżeństwa

  Wypełnione podanie do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  1. Oryginalny odpis aktu małżeństwa - UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
  2. Tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa na j. polski.  Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub jeśli dokument jest sporządzony w j. angielskim zlecić za opłatą dokonanie jego tłumaczenia w Ambasadzie.
  3. W przypadku gdy jeden z małżonków urodził się poza Polską - oryginał odpisu aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na j. polski. Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub w przypadku dokumentów w j. angielskim, zlecić za opłatą tłumaczenie w Ambasadzie. UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Zagraniczny akt urodzenia małżonka/małżonki zostanie wykorzystany do uzupełnienia brakujących informacji. W przypadku osoby urodzonej w Polsce celem uzupełnienia brakujących informacji wystarczające jest wskazanie we wniosku urzędu stanu cywilnego, w którym dokonano rejestracji urodzenia tej osoby. W oparciu o te dane kierownik USC, do którego skierowano wniosek dokona uzupełnienia.

  Umiejscowienie aktu małżeństwa za pośrednictwem Ambasady podlega opłacie konsularnej. Opłatę wnosi się gotówką, w Birrach, w kasie urzędu, w dniu wizyty.

   

  II. Rejestracja w Polsce aktu urodzenia dziecka.

  1. Wypełnione podanie do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Oryginalny odpis aktu urodzenia. UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
  3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów wskazanych w punktach 2 i 3 na j. polski.  Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub jeśli dokumenty zostały wystawione w j. angielskim, zlecić za opłatą ich tłumaczenie w Ambasadzie.
  4. W przypadku gdy jeden z rodziców urodził się poza Polską - oryginał odpisu aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski.  Można załączyć gotowe tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego  lub w przypadku dokumentów w  j. angielskim,  zlecić za opłatą tłumaczenie w Ambasadzie. Zagraniczny akt urodzenia matki/ojca zostanie wykorzystany do uzupełnienia brakujących informacji. UWAGA: Dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy. Po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W  przypadku osoby urodzonej w Polsce celem uzupełnienia brakujących informacji wystarczające jest wskazanie we wniosku  urzędu stanu cywilnego, w którym dokonano rejestracji urodzenia tej osoby. W oparciu o te dane kierownik USC, do którego skierowano wniosek dokona uzupełnienia.

  Umiejscowienie aktu urodzenia za pośrednictwem Ambasady podlega opłacie konsularnej. Opłatę wnosi się gotówką, w Birrach, w kasie urzędu, w dniu wizyty.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: