close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Celem uzyskania  zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydawanego przez konsula, niezbędne jest osobiste stawiennictwo w Ambasadzie RP w Addis Abebie. Przed przyjazdem do urzędu należy umówić się na spotkanie poprzez stronę www.e-konsulat.gov.pl - wybierając rodzaj sprawy - sprawy prawne.

  W trakcie wizyty konieczne jest okazanie następujących dokumentów:

  1. ważny polski paszport.
  2. odpis aktu urodzenia lub jeśli wnioskodawca pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (np. orzeczenie sądu).
  3. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka lub małżonki. Jeśli dokument ten sporządzony jest w innym języku niż j. polski, wymagane jest również przedłożenie tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na j. polski. Dokumenty inne niż polskie powinny dodatkowo być zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych właściwego państwa zaliczanego do okręgu konsularnego tut. urzędu, tj. Etiopii, Dżibuti, Sudanu Płd. W przypadku gdy dokument pochodzi spoza wskazanego grona państw, powinien być zaopatrzony klauzulą apostille lub, gdy państwo pochodzenia dokumentu nie jest stroną konwencji o apostille, zalegalizowane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne RP akredytowane na dane państwo.

  Do wyżej wymienionych dokumentów załącza się wypełniony formularz:

  zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata konsularna w BirrachOpłatę wnosi się w gotówce w kasie urzędu, w dniu wizyty.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: