close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE

 • Polski system edukacyjny kształci specjalistów w wielu dziedzinach. W Polsce studiuje prawie dwa miliony osób - to prawie połowa populacji w wieku studenckim (od 19 do 24 lat). Mury pół tysiąca wyższych szkół i uczelni opuszcza rocznie 400 tysięcy absolwentów.

   


   

  Ogromny wybór

   

  Studenci mają ogromny wybór pod względem rodzaju studiów. W Polsce istnieje prawie pół tysiąca wyższych szkół i uczelni. Studia mogą się odbywać na uczelniach publicznych (publiczne uczelnie akademickie i państwowe wyższe szkoły zawodowe) oraz niepublicznych czy kościelnych.

   


   

  System studiów

   

  Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego na polskich uczelniach wprowadzono trzystopniowy system studiów:

   

  1. Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera.
  2. Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.
  3. Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej
  4. oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych.

   


   

  Nauka języków obcych

   

  Uczelnie prowadzą bezpłatne zajęcia nauki języków obcych w formie lektoratów. Oferta nie ogranicza się tylko do najpopularniejszych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego. Np. Uniwersytet Warszawski oferuje ponad 40 języków obcych w tym tak egzotyczne jak suahili.

  Studenci mają możliwość korzystania z różnych programów wymiany międzyuczelnianej.

   


   

  Współdecydowanie o losach uczelni

   

  Studenci mają znaczący wpływ na działalność ich uczelni. Wybierają swoich przedstawicieli w ramach samorządu studenckiego, którzy działając w oficjalnych strukturach, dbają o ich interesy i mają bezpośredni wpływ na działanie uczelni.

   


   

  Wsparcie studentów

   

  Studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe uczelni. Oferują one szeroki pakiet stypendiów naukowych (za dobre wyniki w nauce) i socjalnych. Studenci uczący się poza swoją rodzimą miejscowością mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domach studenckich.

   

  więcej informacji

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: