close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA KULTURALNA

 • Etiopia przyciagała polskich wykładowców już od poczatku XX wieku. Pionierem był Izzak Wajnberg, autor wielu wspaniałych prac o literaturze języka gyyz. Jednakże kompleksowe studia etiopistyczne zostały rozpoczęte dopiero w II połowie XX wieku.


  Motorem rozwoju studiów nad Etiopią w Polsce była Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra, założona w 1962 roku przez znamienitego semitologa i etiopistę Stefana Strelcyna, wprowadziła kompleksowy kierunek studiów, na którym wykładane są język i literatura amharska oraz gyyz, a także historia i etnografia Etiopii. Na liście absolwentów, a następnie wybitnych pracowników naukowych znaleźli się m.in. Witold Kazimierz Brzuski, Aleksander Ferenc, ks. Stanisław Kur i Joanna Mantel-Niecko.


  Poza Uniwersytetem Warszawskim w studia etiopistyczne zaangażowane są dwa inne polskie ośrodki akademickie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy z nich przyczynia się do rozwoju badań nad językami kuszyckimi, natomiast drugi prowadzi zajęcia z języka amharskiego dla studentów etnolingwistyki.


  Polscy wykładowcy znają Etiopię nie tylko z książek, lecz również z bezpośrednich badań. W końcu lat 60. XX wieku ośmioro alpinistów odbyło ekspedycję naukową w południowej, a następnie północnej Etiopii. Następnie, w latach 70., zorganizowana została Pierwsza Akademicka Ekspedycja do Afryki. Grupa wykładowców przeprowadziła badania architektury i sztuki sakralnej Etiopii oraz sporządziła dokumentację kościołów i klasztorów.


  Umowy o współpracy kulturalnej oraz o współpracy naukowo-technicznej sformułowane w roku 1964 i ratyfikowane przez Etiopię w 1969 roku zaowocowały przyjęciem wielu Etiopczyków na polskie uniwersytety. Socjalistyczna Etiopia kontynuowała współpracę na tym polu, wieńcząc ją w grudniu 1978 roku Porozumieniem o Współpracy Kulturalnej. Ponadto, w 1985 roku rektorzy Uniwersytetu w Addis Abebie (AAU) i Uniwersytetu Warszawskiego podpisali umowę o bezpośredniej dwustronnej współpracy naukowej. Dzięki temu polscy studenci języka amharskiego otrzymali stypendia na studia na AAU. Podobnie, grupa etiopskich studentów przybyła na studia do polskich uczelni. Kilkoro polskich wykładowców zostało zaangażowanych w nauczanie na różnych wydziałach AAU.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: